MG任選2件再打9折

任選 2 件,打 9
 • BANDAI 1/100 MG RX-78-2 鋼彈 Ver.Ka

  • $1280
  • $799
 • BANDAI / MG / 1/100 / XM-X1 / 骷髏鋼彈X-1 ver.Ka

  • $1400
  • $799
 • BANDAI / MG / 1/100 / V鋼彈專用核心爆擊機 / Ver.Ka / 機動戰士V鋼彈

  • $880
  • $550
 • BANDAI / MG / 1/100 / XXXG-01W / 飛翼鋼彈 / Ver.Ka / 新機動戰記鋼彈W

  • $1400
  • $799
 • MG 1/100 RX-93 V2 HI-NU 鋼彈 Ver.Ka 逆襲的夏亞

  • $2800
  • $1750
 • [總帥降臨再販] MG 1/100 MSN-04 沙薩比 Ver.Ka 新吉翁軍旗機

  • $3600
  • $1990
 • MG 1/100 雷霆宙域戰線 高機動型薩克 精神感應薩克 Ver.KA

  • $2880
  • $2150
 • [導光模組採用] MG 1/100 鋼彈 F91 ver.2.0

  • $950
 • [PB限定] MG 1/100 雪崩型能天使 GN-001/hs-A01

  • $1799
 • MG 1/100 MS-06R-2 高機動型薩克II ZAKU II 紅色閃電式樣 Ver.2.0 MSV

  • $1150
 • MG 1/100 鋼彈UC RGM-96X 傑斯塔

  • $920
 • MG 1/100 RGM-89D 傑鋼 逆襲的夏亞

  • $899
 • [限定販售] MG 1/100 MBF-02VV Gundam Astray Turn Red 逆紅異端

  • $1680
  • $1599
 • MG 1/100 RX-75 鋼坦克 GUNTANK 機動戰士鋼彈

  • $1200
  • $1100
 • MG 1/100 XXXG-00W0 飛翼零式特裝型EW.ver 天使鋼彈 鋼彈W

  • $1520
  • $860
 • MG 1/100 MSN-06S 新安州·原石

  • $2800
  • $1599
 • MG 1/100 GAT-X207 電擊鋼彈 閃擊鋼彈 機動戰士 鋼彈 SEED

  • $1600
  • $899
 • MG 1/100 GAT-X103 暴風鋼彈 Buster Gundam 機動戰士鋼彈SEED

  • $1600
  • $899
 • MG 1/100 ZGMF-X20A 攻擊自由鋼彈 全爆擊模式 FULLBURST 限量 特典版 機動戰士鋼彈SEED

  • $2800
  • $1799
 • MG 1/100 PLAN 303E DEEP STRIKER MSA-0011 S Gundam S鋼彈 鋼彈前哨戰 深境打擊

  • $4750
任選 2 件,打 9